Cvičenia a techniky

Zdravé telo je podporou

Cieľom tejto časti rozvojového tréningu, ktorý sa bude prelínať medzi ostatnými, je vedomá podpora zdravia nášho organizmu, vrátane mentálnej kondície… Je zameraná na komplexnú obnovu energetického potenciálu človeka, elimináciu chronickej únavy a vyčerpanosti, rýchlu revitalizáciu nervovej sily pre kreatívne myslenie a nápravu deformovaných vnútorných chrbtových svalov, spôsobujúcich otravné pnutie až bolesť… Počas tréningu sa podrobnejšie zoznámime s efektívnymi technikami statického a dynamického cvičenia a úlohou našej obrazotvornosti a vedomej pozornosti pri správnej aktivácii imunitného systému a regulácii celkového pocitu fyzickej i mentálnej sviežosti… Časovo krátke a priestorovo nenáročné intervencie s ďalekosiahlym dosahom…

Precvičované techniky:

la-orgasm_jvwb81nc20080208145220
 • Efektívne staticko-dynamické cvičenia
 • Ideomotorický efekt – mikropohyby s makroúčinkami
 • Rýchla revitalizácia – zapojenie „druhého“ mozgu
 • Spinálne cvičenia
 • Relaxačné techniky počas pracovného času
 • Metodiku prevencie syndrómu vyhorenia
 • Cestu k zdravej mysli v korporáciách
 • Zlepšenie energetickej bilancie človeka

… Tak ako iné skvelé myšlienky, aj myšlienku zdravia je treba neustále opakovať, aby neupadla do zabudnutia…

Cvičenia revitalizujúce chrbticu:

17732-krize-chrbat-chrbtica-miecha-nervy-bolest-stavce-clanok
 • Špeciálne staticko – dynamické cvičenia
 • Zmiernenie bolestí a celkové posilnenie organizmu
 • Posilnenie vonkajšieho a vnútorného chrbtového svalstva
 • Ideomotorika a jej vplyv na celkovú kondíciu organizmu
 • Úloha režiséra a emócií pri cvičení
  (limbická rezonancia a limbická korekcia, psychosomatika)
 • Psychohygiena a jej využitie pri cvičení
 • Masáž šije a chrbtového svalstva