Neuro manažment

Základnou ideou celého neuromanažmentu a teda cieľom tejto časti rozvojového tréningu je vedomá regulácia mentálnych procesov… Počas tréningu si priblížime závery doterajších vedeckých výskumov týkajúcich sa nášho myslenia a samozrejme nevynecháme ani praktické cvičenia na lepšie ohmatanie myšlienkového procesu… Dotyk s vlastným myšlienkovým procesom je totiž nevyhnutný k dosiahnutiu vrcholného mentálneho výkonu, vedie k efektívnym interakciám s okolím a v neposlednom rade podporuje mentálne i fyzické zdravie…

Preberané a precvičované témy:

shutterstock_65181187
  • Mozog a myšlienková scéna
  • Pozornosť a všímavosť
  • Najväčšie energetické výdaje
  • Emócie a energia
  • Kontrola emočnej scény
  • Ako byť režisérom v praxi
  • Vrcholný výkon a stav prúdenia – FLOW
  • Efekt cieľovej pásky a sebakoučovanie

 

… Ak niečomu nerozumieme, nie sme schopní zmeniť to v prípade, ak nám to nevyhovuje, no žiaľ ani udržať niečo, čo nám vyhovuje…