Energy manažment

Sila by mala stále rásť, nie klesať.

Cieľom tejto časti rozvojového tréningu je vedomá regulácia energetických procesov…Všetci máme nejaké nadobudnuté profesionálne zručnosti „hard&soft skills“, ale na to, aby sme ich použili a využili v praxi, potrebujeme energiu, silu… Preto je výhodné poznať podstatu procesov, kde strácame a kde získavame silu, čo nás podporuje a čo nás unavuje… Počas tréningu sa „prehryzieme“ od telesnej energie, cez emočnú až po mentálnu energiu.

Preberané a precvičované témy:

  • Energia na telesnej úrovni , ATP
  • Proces chápania : investícia a zisk
  • Revitalizačné techniky v pracovnom nasadení a bežnom živote
  • Intenzita emócii a emočný prah
  • Pracovná atmosféra – motivácia
  • Emočný tréning
  • Sila a moc
  • Energia vedomého ovplyvňovania skutočnosti

… Ak nie sme príčinou, sme len dôsledkom udalostí…