Strategické interakcie

Uvedom si, aké dopady má tvoje správanie na iných.

Cieľom tejto časti rozvojového tréningu je vedomá regulácia interakcií s okolím. Nebyť len reaktívny, konať podľa toho čo nás napadne ako prvé, ale vedieť sa v správny čas zastaviť aspoň na sekundu a vedome vybrať reakciu, čím definujeme možnosti pre môjho komunikačného partnera. Spoločne sa budeme zaoberať praktickými príkladmi a ich analýzou z uhľov pohľadu všetkých interagujúcich strán či už ide o generálneho manažéra, nadšeného nováčika, stagnujúceho líniového manažéra či podráždenej šéfky.

 • Model SCARF a zákon podobnosti
 • Vedomá regulácia interakcií s okolím
 • Energetická úroveň a výber programov
 • Tréning zvládania konfliktov a afektov pri interakciách
 • Microinequities
 • Spätná väzba a konštruktívna kritika
 • Analýza možných uhlov pohľadu
 • Vytváranie kvalitného pracovného prostredia

…Ako byť motivovaný a nedemotivovať ostatných…

Hands on top of each other. Symbolic picture.
 • Odhalenie prejavov skrytých emócií v našich interakciách
 • Umenie tvorby nových myšlienkových máp
 • Uplatnenia vzorcov správania v praxi
 • Zvládanie energeticky náročných situácií
 • Ako sa „správne“ rozhodovať
 • Spätná väzba ako nástroj k zmene
 • Vedomé programovanie
 • Prečo dobrovoľne zlyhávame namiesto cielenej cesty k úspechu